Kupiliśmy działkę, załatwiliśmy wszelkie niezbędne formalności i wreszcie trzymamy w rękach upragniony projekt naszego wymarzonego domu. Wydaje się, że najgorsze już za nami. Tymczasem, nie powinniśmy jeszcze opuszczać gardy. Rozpoczęcie prac budowlanych na działce wymaga bowiem kolejnych formalności (nie mówiąc już o wyborze zaufanej ekipy budowlanej).

Budowa domów - znaleźliśmy ekipę i co dalej?
Zanim rozpoczniemy prace budowlane, jesteśmy zobowiązani zatrudnić kierownika budowy. Wybrany przez nas specjalista podpisuje oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz potwierdza przejęcie obowiązków kierownika budowy. Dokument ten zostaje z nami jako element dokumentacji budowlanej. Po sporządzeniu oświadczenia przychodzi czas na założenie dziennika budowy, dokumentu urzędowego, w którym znajdują się wszystkie wpisy, dotyczące prowadzonych robót. Pieczę nad dziennikiem sprawuje kierownik budowy (choć i my mamy prawo dokonywać w nim wpisów).

Czy to już czas na przygotowanie fundamentów?
Nie, to jeszcze nie koniec formalności. Zanim ubrudzimy sobie ręce, musimy przystąpić do tak zwanych prac przygotowawczych. Pierwszą z nich jest wytyczenie geodezyjne budynku. Uprawniony geodeta oznacza wówczas naroża budynku, zarysy ław fundamentowych oraz charakterystyczne punkty wysokościowe. Wytyczenie geodezyjne musi zostać potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Następnie, wykonywane są niwelacja oraz profilowanie terenu. Niwelacja polega na stworzeniu siatki wysokościowej terenu budowy. Profilowanie ma natomiast zapewnić wyrównanie oraz odpowiednie ukształtowanie powierzchni. Kolejnym krokiem jest zagospodarowanie terenu budowy oraz budowa tymczasowych obiektów, takich jak wiata, składzik czy toaleta. Następnie musimy zadbać o wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej (między innymi przyłącza elektrycznego) na cele realizacji budowy. Kropką nad i w zakresie prac przygotowawczych jest montaż tablicy informacyjnej. Tablica ta będzie stała na granicy placu budowy do zakończenia robót.